kauniita sileitä kivia pinossa.

Hiljaisuuden retriitit

Hiljaisuuden retriitti on lepopaikka ja hiljentymisen mahdollisuus, joka hoitaa ihmistä monella tasolla.  Niin keho kuin mieli saavat rauhaa, tilaa ja uutta voimaa. Mietiskely on mahdollista, ulkoiluun on aikaa; saattaa kuulla, mitä ajattelee. Omat tunteet ja kokemukset muovautuvat rukoukseksi.

Retriitti tarkoittaa sivuun vetäytymistä. Retriitissä jäämme hetkeksi pois tutusta ympäristöstä ja totutusta päiväjärjestyksestä kuunnellaksemme omaa sisäistä – ja Jumalan – puhetta meille. Retriitti on sinua varten valmistettu viikonloppu, jossa saat levätä toisten retriittivieraiden kanssa, mutta vailla sosiaalisuuden paineita. Siellä päivää rytmittävät rukoushetket, ruokailut, lepo ja ulkoilu – omia tarpeitasi kuunnellen.

Hiljaisuuden retriitti on mahdollisuus

Nimitys ’hiljaisuuden retriitti’ kertoo olennaisen piirteen kokoontumisen luonteesta. Se ei ole suoritus eikä koulutusta vaan mahdollisuus. Retriitin päiväohjelmaan kuuluvat tavallisesti ehtoollisen vietto, hetkirukoukset sekä ohjattu hiljainen rukoushetki ja lyhyt virikepuhe jostakin hiljaisuuden viljelyyn liittyvästä aiheesta.

Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Heillä on kuitenkin mahdollisuus varata keskusteluaika retriitin ohjaajalta hiljaisuuden esiin nostamien asioi­den käsittelyyn tai ripittäytymiseen. Tärkeitä retriitin elementtejä ovat myös yhteiset ateriat sekä liik­kuminen luonnossa.

Hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta kuvaa hyvin Markuksen evankeliumin kertomus Jee­suk­sen ja hänen opetuslastensa päätöksestä etsiä hiljaisuutta ja rauhaa kiireen ja ihmispaljouden kes­kel­lä (Mark. 6:30-34). Heidän ympä­ril­lään oli niin paljon tulijoita ja menijöitä, ettei heillä ollut aikaa edes syömiseen. Tässä tilanteessa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Tulkaa yksinäisyyteen ja autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.”

Levähtäkää vähän – armon varassa – läsnäolon salaisuutta kuunnellen!

Hiljaisuuden retriitit 2021

Syksyllä 2021 on seurakunnassamme kaksi retriittiä.

 

Rukouksen liekki - valaise sydämeni

Retriitti Sipoon Nilsaksessa 17.-19.9.21

Vetäjät Merja Falck (puh. 040 587 5596, merja.falck@evl.fi) ja Juhana Sihvo (puh. 040 176 7631, juhana.sihvo@evl.fi)

 

Retriitti Pellingin kurssikeskuksessa

19.-21.11.21

Vetäjät Anu Peltomäki (040 5500 946, anu.peltomaki@evl.fi) ja Riitta Kaajava (040 0955 752, riitta.kaajava@evl.fi)

 

Hiljaisuuden retriitti antaa mahdollisuuden hengellisen elämän hoitamiseen, yhdessä koettuun hiljaisuuteen ja kokonaisvaltaiseen lepoon. Tervetuloa mukaan!


Hinta 110 € porvoolaiset, 150 € muut. Tarvittaessa voit tiedustella maksujärjestelyä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Retriittien vetäjät.

Muita tilaisuuksia

Varsinaisten retriittien lisäksi järjestetään hiljaisuuden päiviä

Koronan vuoksi päiviä ei järjestetä tällä hetkellä.

simpukka rannalla.

Ota yhteyttä

kappalainen
Porvoon suomalainen seurakunta
Lundinkatu 5
06100 Porvoo

Lähetystyö, evankelioimistyö, maahanmuuttajat, aikuisrippikoulu, retriitit