kauniita sileitä kivia pinossa.

Hiljaisuuden retriitit

Hiljaisuuden retriitti on lepopaikka ja hiljentymisen mahdollisuus, joka hoitaa ihmistä monella tasolla.  Niin keho kuin mieli saavat rauhaa, tilaa ja uutta voimaa. Mietiskely on mahdollista, ulkoiluun on aikaa; saattaa kuulla, mitä ajattelee. Omat tunteet ja kokemukset muovautuvat rukoukseksi.

Retriitti tarkoittaa sivuun vetäytymistä. Retriitissä jäämme hetkeksi pois tutusta ympäristöstä ja totutusta päiväjärjestyksestä kuunnellaksemme omaa sisäistä – ja Jumalan – puhetta meille. Retriitti on sinua varten valmistettu viikonloppu, jossa saat levätä toisten retriittivieraiden kanssa, mutta vailla sosiaalisuuden paineita. Siellä päivää rytmittävät rukoushetket, ruokailut, lepo ja ulkoilu – omia tarpeitasi kuunnellen.

Hiljaisuuden retriitti on mahdollisuus

Nimitys ’hiljaisuuden retriitti’ kertoo olennaisen piirteen kokoontumisen luonteesta. Se ei ole suoritus eikä koulutusta vaan mahdollisuus. Retriitin päiväohjelmaan kuuluvat tavallisesti ehtoollisen vietto, hetkirukoukset sekä ohjattu hiljainen rukoushetki ja lyhyt virikepuhe jostakin hiljaisuuden viljelyyn liittyvästä aiheesta.

Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Heillä on kuitenkin mahdollisuus varata keskusteluaika retriitin ohjaajalta hiljaisuuden esiin nostamien asioi­den käsittelyyn tai ripittäytymiseen. Tärkeitä retriitin elementtejä ovat myös yhteiset ateriat sekä liik­kuminen luonnossa.

Hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta kuvaa hyvin Markuksen evankeliumin kertomus Jee­suk­sen ja hänen opetuslastensa päätöksestä etsiä hiljaisuutta ja rauhaa kiireen ja ihmispaljouden kes­kel­lä (Mark. 6:30-34). Heidän ympä­ril­lään oli niin paljon tulijoita ja menijöitä, ettei heillä ollut aikaa edes syömiseen. Tässä tilanteessa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Tulkaa yksinäisyyteen ja autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.”

Levähtäkää vähän – armon varassa – läsnäolon salaisuutta kuunnellen!

Kristillisen meditaation ryhmät

Kristillinen meditaatio on hiljaista sydämen rukousta. Ryhmässä on yhteisen meditaatiohetken lisäksi sanallista rukousta, lyhyt virikepuhe ja mahdollisuus jakamiseen. Tärkeintä on yhteinen hiljaisuuden kokeminen.

"Kristillisen meditaation keskeinen tavoite on sallia Jumalan salaperäisen ja äänettömän läsnäolon meissä tulla siksi todellisuudeksi, joka antaa tarkoituksen ja merkityksen kaikelle mitä teemme ja olemme."
- John Main, Maailman kristillisen meditaation yhteisö (wccm.org)

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta meditaatiosta tai hiljaisesta rukouksesta. Toivotamme tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Ryhmän ohjaa diakoni Sini Makkonen. Kokoonnumme Pikkukirkossa (Kirkkotori 2, Porvoo) tiistai-iltaisin klo 18-19.

Kevään päivämäärät: 
28.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

 

Retriitit 2023

Pe-su 3.-5.3.23 Meditatiivisen valokuvauksen retriitti Pellingissä.

Pe-su 8.-10.9.23 Retriitti Sipoon Nilsaksessa. Tiedustelut Juhana Sihvo, juhana.sihvo@evl.fi.

Pe-su 24.-26.11.23 Retriitti Pellingissä. Tiedustelut Riitta Kaajava, riitta.kaajava@evl.fi.

 

La 18.3.23 Hiljaisuuden päivä Gammelbackassa. TÄYNNÄ.

simpukka rannalla.

Ota yhteyttä