Porvoon seurakuntien ympäristöohjelma

Porvoon Seurakuntayhtymä on käynnistänyt  kaiken toiminnan läpileikkaavan ympäristöjärjestelmän rakentamisen syksyllä 2019. Tavoitteena on saada vuoden 2020 lopussa Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi, joka ohjaa toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti ja luontoarvoja kunnioittaen.

Hanke alkaa konsulttiasiantuntijan kartoitusvaiheella, jossa selvitetään ympäristöasioiden nykytila, jonka jälkeen rakennetaan toimenpideohjelma. Tarkoituksena on toiminnan hiilijalanjäljen ja ympäristökuormituksen vähentäminen, kierrätyksen lisääminen, energian säästäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Seurakuntayhtymällä ei ole ollut aiemmin käytössä systemaattista ympäristöohjelmaa. 

Ympäristötyöryhmään kuuluvat kirkkovaltuutetut Benita Ahlnäs, Anu Harjumaaskola ja Jere Riikonen (työryhmän puheenjohtaja) sekä seurakuntayhtymän toimitilainsinööri Timo Kraufvelin/toimitilainsinööri Rebecca Haaranen (työryhmän sihteeri) ja hautaustoimen päällikkö Markku Blom. Ympäristöselvityksen konsulttiasiantuntijana toimii Rosa Valkeavirta (MMM).

Ympäristödiplomi on seurakunnille räätälöity väline kantaa vastuuta luomakunnasta ja kehittää toimintaa ympäristöystävälliseksi. Ohjelman ympäristönäkökulmana on huomioida seurakunnan eri toimintojen osa-alueet. Se on työkalu luomakunnan hyvän edistämiseen hautausmaalta saarnastuoliin ja virastoista rippikoululeireille. Porvoon seurakunnat haluavat ympäristöohjelman kautta olla tukemassa myös kaupungin paikallista ilmasto-ohjelmaa, kirkon Hiilineutraali Kirkko -ohjelmaa sekä Suomen ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa. Teologisesta näkökulmasta ympäristönsuojelu on ihmisen alkuperäiseen perustehtävään ”viljellä ja varjella maata” - kuuluva asia.

Ympäristöohjelma hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2020 Porvoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2020-2024 ja päätti pyytää Helsingin hiippakunnan auditoijaa tekemään ympäristökatselmuksen Porvoon seurakuntayhtymässä.  Lisäksi päätettiin hakea kirkkohallitukselta ympäristödiplomia sekä lähettää ympäristöohjelma tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostoille.  

 

Lisätietoja:
Jere Riikonen, Ympäristötyöryhmän pj., puh. 040 550 1904
Benita Ahlnäs, Ympäristötyöryhmän jäsen, tfn. 040 837 3474