Yhteinen kirkkoneuvosto

Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat valittuina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Toimikaudella 2019-2020 kirkkoneuvostoon kuuluvat:

Lindgård Mats, tuomiokapitulin valitsema puheenjohtaja
 Massa Tero, yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja (varajäsen Mikko Reijonen)
 Ahlnäs Benita (varajäsen Grönroos Nicolina)
 Hanni Jukka (varajäsen Liikala Teemu)
 Harjumaaskola Anu (varajäsen Ahola Hannu)
 Järvinen Marja (varajäsen Hoffrén Irmeli)
 Karlsson Karin (varajäsen Björkbacka Marit)
 Luoma Anja (varajäsen Pitkänen Liisa)
 Pessala Juhani (varajäsen Sorjonen Leena)
 von Schoultz Martin (varajäsen Lampenius Simon)

Muut kokouksiin osallistujat:
 Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmella sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Talvitiellä ja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Stig Bäcklundilla on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

Kokousaikataulu elo-joulukuussa 2019:

ryhmäkokoukset alkavat klo 17.30, kirkkoneuvoston kokous klo 18.00. Kokoukset pidetään suomalaisella seurakuntakodilla, Lundinkatu 5, ellei toisin mainita.

  • torstaina 29.8.2019
  • torstaina 26.9.2019
  • torstaina 24.10.2019 (talousarvio 2020)
  • torstaina 21.11.2019 (talousarviolausunnot)
  • torstaina 12.12.2019