Porvoon seurakuntayhtymässä on haettavana perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka 


Etsimme nyt perheneuvonnallemme ammatillisesti perehtynyttä sekä tiimi- ja esimiestyössä viihtyvää johtajaa. Perheneuvontatyön lisäksi johtaja vastaa perheasiainneuvottelukeskuksen hallinnosta ja taloudesta. Tehtäviin kuuluu mm.  yhteydenpito perheneuvonnan yhteistyötahoihin, uuden perheasiainneuvottelukunnan yhteistyökokousten piiriin kuuluvat työt, perheasioiden sovittelu, perhekasvatustyö sekä muu ennaltaehkäisevä työ ja työnohjaus. Johtaja vastaa siitä, että perheneuvonnan perustehtävää toteutetaan sielunhoidollisesti ja terapeuttisesti. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen seurakuntien perhe- ja parisuhdetyön kanssa.

Etsimällämme henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava, perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen, riittävät johtamistaidot, tietoa yksilöpsykologiasta, parisuhteista, perhesysteemeistä ja terapeuttisista prosesseista, hyvät ihmissuhdetaidot sekä sielunhoidolliset valmiudet, kyky luoda toimivia terapia ja sielunhoitosuhteita, molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä englannin kielen taito. Eduksi luetaan muu terapiakoulutus. Edellytämme hakijalta innovatiivista, tavoittavaa ja viestinnällistä työotetta.

Johtajan viran vaativuusryhmä on 602. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuva palkanosa. Koska kysymys on virasta, tulee valittavan henkilön olla ev-lut. kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13). Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa ja valitulta edellytetään hyväksyttävää lääkärintodistusta terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Viran täytössä käytetään soveltuvuusarviointia.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee jättää viimeistään 23.3.2023 KirkkoRekry järjestelmän kautta.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Sari Mankinen puh. 0400 156 257.

Haastattelut pidetään 28. - 29.3.2023.

Meistä:

Porvoon seurakuntayhtymä on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Yhtymän muodostavat Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyrkoförsamling. Seurakuntayhtymälle on tärkeää, että tuotamme tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yhtymälle annetut tehtävät, jotta seurakunnat pystyvät toteuttamaan perustehtäväänsä ja strategiaansa.

Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskustelu- ja sovitteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Keskuksen tehtäviin kuuluvat myös ennaltaehkäisevä työ ja työnohjaus. Keskusta ylläpitää Porvoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja toiminta-alueena on Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Palveluita annetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Asiakaskäynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja avoinna kaikille uskontokunnasta riippumatta.