SEURAKUNTAPASTORI (TAVOITTAVA TYÖ)

 

Haettavana 1.1.2023 alkava seurakuntapastorin virka Porvoon suomalaisessa seurakunnassa.

Porvoossa on aukeamassa mielenkiintoinen mahdollisuus tulla kehittämään ja toteuttamaan uudenlaista tavoittavaa seurakuntatyötä idyllisessä kotikaupungissamme.

Olemme kantaneet erityistä huolta ns. irrallisista (irralliset elämykselliset ja suoriutujat) porvoolaisista, joita on reilu kolmannes alueellamme asuvista ihmisistä. Erityisen paljon heitä on nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Irrallisia ei ole pystytty tavoittamaan seurakuntien perinteisillä työaloilla, sillä he eivät käytännössä juurikaan osallistu seurakuntien järjestämään kokoavaan toimintaan, vaan heidät on tavoitettava paikoissa ja tilanteissa, joissa he luontaisesti ovat.

Tämän vuoksi kaipaamme työyhteisöön osaamista seurakuntien tilojen ulkopuolelle järjestettävien tempausten ja pop up -tyyppisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä kykyä verkostoitua hyvin erilaisten toimijoiden kanssa. Haemme pappia, joka osaa luoda uudenlaisia tapoja tehdä kontekstuaalista teologiaa seurakuntien toiminnasta kaukana olevien ihmisten kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää:

- Riittävän laajaa kokemusta seurakuntatyöstä, jotta osaa luontevasti toimia yhteistyössä eri työalojen kanssa. Ensisijaisesti olemme siis palkkaamassa pappia, jolla on seurakuntatyöstä aiempaa kokemusta.

- Kykyä omaksua nopeasti Porvoosta kerättyä tutkimustietoa ja hahmottaa sitä sekä strategisesti että toiminnallisesti niin, että osaa soveltaa sitä käytäntöön - kehittää toiminnaksi ja erilaisiksi kehittämishankkeiksi.

- Kokemusta ja osaamista sekä soveltavia opintoja, jotka antavat valmiuksia toimia irrallisia ihmisiä tavoittavissa tehtävissä niin, että heille tarjotut palvelut tai kohtaamiset aidosti houkuttelevat heitä.

- Kykyä fasilitoivalla tavalla innostaa eri työntekijä- ja vapaaehtoisryhmiä seurakunnan toiminnasta irrallisten ihmisryhmien tavoittamiseen ja toimimaan oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Fasilitointitaidoissa korostuvat verkostoitumisen, vuorovaikutuksen, organisoinnin ja hankejohtamisen taidot.

- Näkemystä ja osaamista viestinnästä ja markkinoinnista sekä riittävää tietoteknistä osaamista ja kykyä omaksua uusia järjestelmiä.

Odotamme hakijalta:

- paineensietokykyä, luovuutta, innovatiivisuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä

- kykyä hallita asiakokonaisuuksia sekä dynaamista valmiutta nopeaan reagointiin

- rohkeutta kokeilla uutta ja toimia perinteisen seurakuntatyön kannalta hyvin vieraissakin konteksteissa

Hakijalle katsotaan eduksi:

- suoritettu palvelumuotoilukoulutus (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) tai vastaava soveltava koulutus

- voi esittää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hän on toiminut työnkuvausta vastaavissa tilanteissa ja tuottanut mm. onnistuneita tapahtumia.

- ruotsin kielen taito (erityisesti arkipäivän suullinen)

Tehtävän johtamisrakenne:

Seurakuntapastori on tavoittavan työn suhteen kirkkoherran suora alainen, mutta papillisten tehtävien osalta hän toimii papiston lähiesimiehen ohjauksessa. Hän tulee olemaan myös jäsen yhteistoimintaryhmässä (seurakunnan johtoryhmä), jossa käsitellään mm. kaikkien työalojen koordinointiin liittyviä kysymyksiä.

Viran palkkaus:

Viran palkkaus on vahvistettu aiemmin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Se on vaativuusryhmän 602 mukainen, 3414,95 €. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa KirVesTES:in mukaista kokemuslisää.

Viran hakeminen:

Hakemukset tulee jättää KirkkoHR -järjestelmään viimeistään torstaihin 6.10. klo 14.00 mennessä.

Hakemuksen sisältö:

Laita hakemuksen liitteeksi CV, jossa avaat erityisesti virkaan edellyttämäämme työkokemusta ja koulutustasi. Laadi sen lisäksi seuraavat kaksi asiakirjaa (nämä yhdessä voit laittaa hakemuksen liitteeksi kohdassa Liitä vapaamuotoinen hakemuksesi):

1. Laadi maksimissaan kahden sivun mittainen esseevastaus, jossa pohdit seuraavia teemoja:

- miten hyvin koet pystyväsi vastaamaan niihin viran edellytyksiin ja odotuksiin, joita ilmoituksessa hakijalta edellytimme: kuinka pystyisit menestyksellisesti vastaamaan tehtävän sisältöön?

- miten olet käytännössä onnistunut hoitamaan seurakuntien tilojen ulkopuolelle järjestettävien tempausten ja pop up -tyyppisten tilaisuuksien järjestämistä sekä verkostoitumaan hyvin erilaisten toimijoiden kanssa? Kuvaile yhden sellaisen käytännössä toteutuneen esimerkin kautta, jossa olet saanut kantaa merkittävää vastuuta.

2. Suunnittele yhdelle A4-sivulle konsepti siitä, miten seurakunta osallistuu Porvoon syysmarkkinoille lokakuun alussa. Seurakunnalle on varattu myyntikojujen välistä samanlainen teltta kuin muillekin myyjille.

Miten ja millaisilla apuvälineillä seurakunnan olisi hyvä houkutella markkinoilla vierailevia ihmisiä pysähtymään ja kuinka rakentaa luontaisesti heidän kanssaan dialogia. Toteutamme markkinatempauksen yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Haastatteluun kutsuttavien valintakokous järjestetään ma 10.10. klo 14.30. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään seuraavina ajankohtina:

ti 18.10. klo 12-18

ke 19.10. klo 9-12

Haastattelujen yhteydessä hakijoiden tulee esittää todistukset ja näin todistaa hakemuksen yhteydessä lähetetyn CV:n oikeellisuus.

2-4 hakijaa lähetetään soveltuvuustestaukseen, joka pidetään maanantaina 24.10. klo 10-14 Porvoossa. Soveltuvuustestauksen suorittaa Arena Nova Oy:n psykologi.

Valinnan tekee seurakuntaneuvosto 8.11.2022 pidettävässä kokouksessa.

Koeaika on 6 kk. Tehtävään valitun tulee esittää KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Pontus Salmi p. 050 521 6046 (pontus.salmi@evl.fi) tai papiston lähiesimies, kappalainen Riitta Kaajava p. 0400 955 752 (riitta.kaajava@evl.fi).

ORGANISAATION KUVAUS

Porvoon suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä on n. 22 300, papin virkoja on 9.

Seurakunta muodostaa yhdessä Borgå domkyrkoförsamlingin kanssa Porvoon seurakuntayhtymän.

 

Avaa tästä hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen