Porvoon suomalaisessa seurakunnassa on haettavana vakinainen DIAKONIAN virka

Tehtävän sisältö: 


Diakoniatiimin jäsenenä viranhaltijan vastuualueina ovat monipuoliset yhdyskunta- ja lähiötyön tehtävät sekä verkostoissa toimiminen.  Lisäksi viranhaltija osallistuu jumalanpalvelus- ja rippikoulutyöhön sekä sovitusti diakonian yhteisiin hankkeisiin. 

Viran vaatimukset ja odotukset: 

•    Piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto  


•    Edellytämme:

o    Kykyä erilaisten hankkeiden hallinnointiin ja organisoimiseen sekä herkkyyttä toimintaympäristön jatkuvaan arviointiin
o    Valmiutta luovasti muuttaa omaa toimintatapaa toimintaympäristön muutosten vaatimalla tavalla
o    Valmiutta tehdä myös perusdiakoniaa, osallistua rippikoulujen pitoon ja jumalanpalvelustehtäviin
o    Eduksi katsotaan vahva yhdyskuntatyön ja yhteisötyön näky

•    Odotamme:

o    Innostunutta, aikaan saavaa ja dynaamista työotetta
o    Kykyä tiimityöhön ja verkostoyhteistyöhön monenlaisissa verkostoissa, kunnallisten toimijoiden lisäksi mm. 3. ja 4. sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa
o    Joustavuutta ja muutosvalmiutta

•     Ansioksi luetaan yhteisökoulutukset ja kokemus alue- tai yhdyskuntatyöstä
•    Virkaan valitun on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus: 

Diakonian virat on sijoitettu Porvoossa perinteisesti vaativuusryhmään 502, mutta tämän viran palkkaus esitetään nostettavaksi vaativuusryhmään 503 (peruspalkka 2551,60 €/kk). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää palkkauksen suuruudesta kokouksessaan 22.4.2021. Lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti kokemuksen perusteella määräytyvä kokemuslisä.

Virka täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Koeaika 6 kuukautta. Tehtävään valitun tulee esittää Kirkkolain 6:33 § mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Hakemukset KirkkoHR:n kautta torstaihin 22.4.2021 kello 23.00 mennessä.

Liitteeksi CV, jossa avaat erityisesti tähän tehtävään soveltuvaa työkokemusta ja koulutustasi. 


Hakijoiden on syytä varautua haastatteluun maanantaina 3.5.2021 kello 9 - 18 välillä.
Haastatteluun kutsuttavat saavat tiedon maanantaina 26.4. iltapäivällä. 


Lisätietoja tehtävästä antaa aluetyön pappi Riitta Kaajava, p. 0400 955752, riitta.kaajava@evl.fi ja  diakoniajohtaja Pasi Nieminen, p. 0400 599 414, pasi.j.nieminen@evl.fi
 

Hakulomake