logo

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

SEURAKUNTAPASTORI jalkautuvaan, tavoittavaan työhön
Haettavana seurakuntapastorin virka 1.9.2019 alkaen Porvoon suomalaisessa seurakunnassa

Porvoossa on aukeamassa syyskuun alusta lähtien mielenkiintoinen mahdollisuus tulla kehittämään ja toteuttamaan uudenlaista tavoittavaa seurakuntatyötä idyllisessä kotikaupungissamme.

Olemme kantaneet erityistä huolta ns. irrallisista (irralliset elämykselliset ja suoriutujat) porvoolaisista, joita on reilu kolmannes alueellamme asuvista ihmisistä. Erityisen paljon heitä on nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Irrallisia ei ole pystytty tavoittamaan seurakuntien perinteisillä työaloilla, sillä he eivät käytännössä juurikaan osallistu seurakuntien järjestämään kokoavaan toimintaan, vaan heidät on tavoitettava paikoissa ja tilanteissa, joissa he luontaisesti ovat.

Tämän takia kaipaamme työyhteisöön osaamista erilaisten, seurakuntien tilojen ulkopuolelle järjestettävien tempausten ja pop up –tyyppisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä kykyä verkostoitua hyvin erilaisten toimijoiden kanssa. Haemme pappia, joka osaa luoda uudenlaisia tapoja tehdä kontekstuaalista teologiaa seurakuntien toiminnasta kaukana olevien ihmisten kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää:
– riittävän laajaa kokemusta seurakuntatyöstä, jotta osaa luontevasti toimia yhteistyössä eri työalojen kanssa. Ensisijaisesti olemme siis palkkaamassa seurakuntatyöstä aiempaa kokemusta omaavaa pappia
– kykyä omaksua nopeasti Porvoosta kerättyä tutkimustietoa ja hahmottaa sekä strategisesti että toiminnallisesti sitä niin, että osaa soveltaa sitä käytäntöön (kehittää toiminnaksi ja erilaisiksi kehittämishankkeiksi)
– kokemusta ja osaamista sekä soveltavia opintoja, jotka antavat valmiuksia toimia irrallisia ihmisiä tavoittavissa tehtävissä niin, että heille tarjotut palvelut (tai kohtaamiset) aidosti houkuttelevat heitä
– kykyä fasilitoivalla tavalla innostaa eri työntekijäryhmiä ja vapaaehtoisia seurakunnan toiminnasta irrallisten ihmisryhmien tavoittamiseen ja toimimaan oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Fasilitointitaidoissa korostuvat verkostoitumisen, vuorovaikutuksen, organisoinnin ja hankejohtamisen taidot
– näkemystä ja osaamista viestinnästä ja markkinoinnista sekä riittävää tietoteknistä osaamista ja kykyä omaksua uusia järjestelmiä

Odotamme hakijalta:
– paineensietokykyä, luovuutta, innovatiivisuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä
– kykyä hallita asiakokonaisuuksia sekä dynaamista valmiutta nopeaan reagointiin
– rohkeutta kokeilla uutta ja toimia perinteisen seurakuntatyön kannalta hyvin vieraissakin konteksteissa
– hakijalle katsotaan eduksi:
– suoritettu palvelumuotoilukoulutus (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) tai vastaava soveltava koulutus (esittele koulutus, miten se antanut valmiuksia irrallisten kohtaamisessa ja heille palveluiden muotoilussa)
– ruotsin kielen taito (erityisesti arkipäivän suullinen)

Tehtävän johtamisrakenne:
– seurakuntapastori on tavoittavan työn suhteen kirkkoherran suora alainen, mutta papillisten tehtävien osalta hän toimii papiston lähiesimiehen ohjauksessa. Hän tulee olemaan myös yhteistoimintaryhmän (seurakunnan johtoryhmä) jäsen, jossa käsitellään mm. kaikkien työalojen koordinointiin liittyviä kysymyksiä.

Viran palkkaus:
– Seurakuntapastorin virat on sijoitettu Porvoossa perinteisesti vaativuusryhmään 601, mutta tämän viran palkkauksen korottamisesta on tulossa esitys yhteiseen kirkkoneuvostoon 25.4.2019 pidettävään kokoukseen. Tällöin esitämme, että palkkaus nostetaan vaativuusryhmään 602 (peruspalkka on 3187 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % tehtävän peruspalkasta.

Viran hakeminen:
Hakemukset tulee jättää KirkkoHR:n järjestelmään viimeistään keskiviikkona 24.4. klo 15.00 (ks. alla hakemuksen sisältö).

Hakemuksen sisältö:
Laita hakemuksen liitteeksi CV, jossa avaat erityisesti virkaan edellyttämäämme työkokemusta ja koulutustasi. Laadi sen lisäksi seuraavat kaksi asiakirjaa:

1. Laadi maksimissaan kahden sivun mittainen esseevastaus, jossa pohdit seuraavia teemoja:
– miten hyvin koet pystyväsi vastaamaan niihin viran edellytyksiin ja odotuksiin, joita ilmoituksessa hakijalta edellytimme: kuinka pystyisit menestyksellisesti vastaamaan tehtävän sisältöön?
– miten olet käytännössä onnistunut hoitamaan seurakuntien tilojen ulkopuolelle järjestettävien tempausten ja pop up –tyyppisten tilaisuuksien järjestämistä sekä millaista kykyä sinulla on esittää verkostoitumisesta hyvin erilaisten toimijoiden kanssa? Kuvaile sitä yhden käytännössä toteutuneen esimerkin kautta, jonka toteutuksessa olet saanut kantaa merkittävää vastuuta.

2. Suunnittele yhdelle A4 -sivulle konsepti siitä, miten seurakunta osallistuu Porvoon syysmarkkinoille lokakuun alussa. Seurakunnalle on varattu myyntikojujen välistä samanlainen teltta kuin muillekin myyjille:
– miten ja millaisilla apuvälineillä seurakunnan olisi hyvä houkutella markkinoilla vierailevia ihmisiä pysähtymään ja kuinka rakentaa luontaisesti heidän kanssaan dialogia. Toteutamme markkinatempauksen yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Haastattelut ja rekrytointiprosessi:
Osa hakijoista kutsutaan (25.4. klo 16 mennessä) haastatteluun, joka pidetään jonakin seuraavista ajankohdista:
– ma 6.5. klo 15 – 20
– ke 8.5. klo 16 – 20
– to 9.5. klo 16 – 20

Haastattelujen yhteydessä hakijoiden tulee todistaa todistusten avulla hakemuksen yhteydessä lähettämänsä CV:n oikeellisuus.

Haastattelujen jälkeen lähetetään muutama hakija soveltuvuustesteihin, jotka pidetään keskiviikkona 15.5. tai torstaina 16.5.2019 Meilahdessa Helsingissä.

Valinnan tekee seurakuntaneuvosto 4.6.2019 illalla pidettävässä kokouksessa.

Tehtävään valitun tulee esittää KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeajan pituus on kuusi kuukautta.

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa kirkkoherra Pontus Salmi p. 050 521 6046 (pontus.salmi@evl.fi) tai papiston lähiesimies, kappalainen Riitta Kaajava p. 0400 955 752 (riitta.kaajava@evl.fi).

Hae paikkaa tästä.

 

sivun alkuun