logo

Seurakuntavaalit 2018: mistä äänestän?

Lasten ja nuorten tulevaisuus

”Sijoitus lapsiin ja nuoriin on sijoitus tulevaisuuteen.”

Tämä sanonta pitää paikkansa myös seurakunnan elämässä. Porvoon seurakunnissa tämä näyttäytyy voimakkaana panostuksena lapsi- ja nuorisotyöhön. Työssä kohdataan kasvavaa sukupolvea vauvoista koululaisiin ja kerholaisista rippikoululaisiin. Kasvatustyössä ollaan myös kotien ja perheiden tukena arjessa ja juhlassa.

Huomisen aikuiset ovat lapsia tänään. Seurakunnissa on riittävillä resursseilla pystytty takaamaan työn korkea laatu ja mahdollistamaan lasten ja nuorten elämää tukevien toimintojen runsas kirjo.

Nyt haasteena on resurssien pienentyminen. Tulevilta päättäjiltä odotetaan viisautta ja kykyä katsoa myös tulevaisuuteen. He joutuvat pohtimaan, miten henkilöresurssit, budjetit ja tilakysymykset saadaan sopeutettua muutosten keskellä.

Seurakuntavaaleissa valittavat päättäjät saavat kohdattavakseen haasteen: miten mahdollistetaan parhaiten Jeesuksen käsky ”sallikaa lasten tulla minun tyköni”.

  • Ennakkoäänestys on päättynyt, kymmenisen prosenttia äänioikeutetuista on jo vaikuttanut. Kiitos!
  • Vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018. Porvoossa äänestetään Pikkukirkossa klo 11 – 20, tervetuloa! Henkilötodistus riittää äänestämiseen.

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA!

sivun alkuun